Klantenservice

Onze parkmanagers zijn er ook om eventuele klachten ter plaatse, direct tijdens uw verblijf te verhelpen. Wij verzoeken u vriendelijk uw klachten allereerst aan hen kenbaar te maken en zeker niet te wachten tot het moment dat u weer thuis bent. Wij kunnen immers dan weinig meer voor u doen en uw eventuele recht op schadevergoeding kan hierdoor worden beperkt of uitgesloten. Als de parkmanager uw klacht niet of niet voldoende ter plaatse kan oplossen, dient U uw boekingskantoor of het hoofdkantoor van Happy Camp de gelegenheid te geven een passende oplossing voor de klacht te vinden tijdens uw verblijf. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een andere accommodatie dan door Happy Camp aangeboden, ontheft Happy Camp van iedere verplichting tot schadeloosstelling.

Indien de parkmanager niet bereikbaar is of uw klacht niet (afdoende) kan oplossen, kunt u telefonisch contact opnemen met de vertegenwoordiger van Happy Camp in Nederland. Tijdens kantooruren is Happy Camp Nederland bereikbaar op +31(0)85.4014 911. In het weekend kunt u een mail sturen naar www.happy-camp.nl.
Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid verholpen kan worden, dient er op uw verzoek door de parkmanager een klachtenrapport opgemaakt te worden, waarvan u een kopie krijgt. Deze kopie dient samen met een gemotiveerde brief uiterlijk één maand na uw verblijf ingediend te worden bij de vertegenwoordiger van Happy Camp in Nederland (Karperdaal 169, 2553PE Den Haag).

Klachten die niet tijdig worden ingediend, kunnen door Happy Camp niet in behandeling genomen worden, tenzij u hiervoor redelijkerwijs geen blaam treft. Happy Camp zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.