Disclaimer

Happy Camp is een Italiaanse organisatie gespecialiseerd in campingvakanties verspreid over Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Italië. Nick Travel (Nederland; KvK 62491385) vertegenwoordigt deze organisatie op de Nederlandse markt en is bemiddelaar voor de directe boekingen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Op alle via deze website door Happy Camp aangeboden campings en overige (aanvullende) diensten zijn de Happy Camp boekingsvoorwaarden van toepassing.

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid
Happy Camp besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet altijd worden voorkomen. Happy Camp is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden.

Informatie met betrekking tot bestemmingen
Foto's en beschrijvingen van bestemmingen en campings op deze site zijn zo accuraat mogelijk genomen en opgesteld en dienen om u een indruk te geven van de accommodaties. De informatie over de campings is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. De accommodatie-informatie wordt voortdurend aangepast aan de actualiteit. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet worden voorkomen. Happy Camp is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden.

Prijzen
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Happy Camp kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Tevens kan Happy Camp niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit, dat in het voor- en naseizoen er een beperkte openstelling is van winkels en uitgaansmogelijkheden, bepaalde faciliteiten niet in gebruik zijn, of dat bepaalde excursies geen doorgang kunnen vinden.

Bescherming intellectueel eigendom
Deze website evenals de inhoud van deze website is het intellectueel eigendom van Happy Camp. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden, is de schriftelijke toestemming van Happy Camp vereist.

Het gebruik van de naam en het merk Happy Camp is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Happy Camp.

Veranderingen site/aanbod
Happy Camp behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van reisproducten.

Beschikbaarheid en prijzen
Het aanbod van reizen is vrijblijvend en kan door Happy Camp worden herroepen. Dit herroepen is mogelijk binnen 48 uur nadat het aanbod aanvaard is. Wij behouden ons tevens het recht voor om de reissom te wijzigen binnen 48 uur nadat het aanbod aanvaard is.